Veri Tabanı Nedir?


Veri tabanı, en basit anlamda belirtmek gerekirse, belirli bir düzene göre verilerin depolandığı sistemlere veri tabanı denir. Veri tabanındaki veriler belirli bir düzene göre saklandığı için bu bilgilere erişmek, yenilerini eklemek ya da var olan bilgileri güncellemek çok kolay ve hızlıdır.

OpenCart Temaları

Günümüzde her bilginin büyük bir hazine olduğunu düşünürsek, veri tabanları da bu hazinelerin saklandığı kasalar olarak görebilirsiniz. Bu kasalar sosyal medyadan bankalara, devlet dairelerinden kişisel web sitelerine, masaüstü yazılımlardan, mobil uygulamalara kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Sizde farkında olmasanız da bu veri tabanlarını kullanarak çeşitli bilgilere erişiyor, yenilerini ekliyor ya da güncelliyorsunuz.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Nelerdir?


Sunucularda veya bilgisayar programlarında kullanılan PHP, ASP, Java gibi dinamik altyapısı olan programlama dilleri, veri tabanları ile anlaşabilmek için farklı arayüzler ve yöntemler geliştirmiştir. Geliştirilen bu arayüzlere "Veri Tabanı Yönetim Sistemi (DBMS)" denilmektedir.

Örneğin; web sunucusu üzerinde çalışan dinamik bir kod yerel ya da uzak sunucuda bulunan veri tabanı üzerinde; silme, ekleme, sıralama, düzeltme, değiştirme gibi özelliklerin hepsini yapabilmektedir. Tabi ki bu işlemleri yapılabilmesi için veri tabanı ile yazdığınız kod arasında bir bağlantı olması ve gerekli izinlerin tanımlanmış olması gerekmektedir.

Veri Tabanı Türleri


Paylaşmalı Veri Tabanları (Distributed Databases): İki veya daha fazla fiziksel ortamda depolanan veri tabanlarına paylaşımlı veri tabanı denir. Bu veri tabanının paylaşımının iki temel yöntemi vardır. Birinci yöntem, merkezi veri tabanını kısımlara ayırmaktır. Böylelikle her uzak işlemci kendi yerel alanına hizmet sunmak için gerekli veriye sahip olur. İkinci yöntemdeyse merkezi veri tabanı tüm uzak noktalara kopyalanır.

Nesne Ağırlıklı Veri Tabanları (Object-Oriented Databases): Çizimlerin, imajların, grafiklerin, seslerin, fotoğrafların ve tüm hareketli video gösterimlerini otomatik olarak canlandıracak ve paylaşılacak nesneler olarak depolayan veri tabanıdır. Bu veri tabanı genellikle pazarlama ve finans alanında kullanılıyor. Nedeni; finans ve pazarlamanın ekonomik koşullardaki değişimlerine en uygun şekilde çalışmasına olanak tanıyan depolama sistemi nesne ağırlıklı veri tabanıdır.

OpenCart Temaları

Hiper Medya Veri Tabanları (Hypermedia Databases): Kullanıcı, modülden modüle geçmek için, kendi yöntemini kendi seçebilir. Bilgi şeması önceden belirlenmiş organizasyon şemasını gerektirmez. Tüm modüller ekranda gösterilebilir ve gösterilen modülle diğer veri tabanı modülleri arasındaki bağlantıları da gösterebilir.

Çok Boyutlu Veri Analizi: Aynı veriyi çok farklı boyutlarıyla kullanıcıya görme olanağına sunulur. Örneğin; Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde vida, somun, cıvata ve sıhhi tesisat gibi dört farklı ürün satan bir işletme, bunların fiili olarak satışlarını görmek için kullanılabilir.

Veri Bankaları: İşletmedeki tüm personelin bütünleşik, beklentilerine uygun, güncel ve tarihi verileri depolayan veri tabanı yazılımlarına Veri Bankaları denir. İç ve dış kaynaklardan duruma göre anlık, saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak işlenen veriler veri bankasına kopyalanır. Bu veriler, değişik birimlerdeki yönetim sistemlerinde kolayca kullanılabilecek şekilde standartlaştırılır ve bütünleştirilir. Veri bankasına girişimdeki herkes girebilir ama değişiklik yapamazlar.

Sık kullanılan Veri Tabanı Çeşitleri


Günümüzde çok sayıda veri tabanı sistemi vardır ve aralarında en popüler olanlar; MySQL, Microsoft Access, Oracle, MSSQL, PostgreSQL, Sybase, BerkeleyDB, DB2, Informix, Interbase ve Sysbase veri tabanlarıdır.


Makalemizi oylamak ister misiniz?