Bu gizlilik politikası E-Piksel E-Ticaret ve Bilgi Teknolojileri 'ne (bundan sonra Weblenti olarak anılacaktır) ait https://weblenti.com/ web sitesi için geçerlidir ve Weblenti 'e ait olmayan diğer siteler için bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Bu gizlilik politikası ile Weblenti 'in şartlarını kabul etmiş olmaktasınız.

IP Adresleri

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Weblenti platformunda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Weblenti, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Çerezler

Weblenti, kullanıcılar ve kullanıcıların Weblenti platformunu kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Weblenti platformunu kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Weblenti platformunu hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya epostanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Değişiklikler ve Diğer

Weblenti, tarafından platform dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Weblenti ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Weblenti, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Weblenti platformunda yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Weblenti platformunun değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümler yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

17/12/2021